Diensten

Magnolia Care is de bemiddelaar tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij zetten graag de perfecte ZZP’er neer bij een zorginstelling, hier zijn verschillende functies mogelijk, totaal afhankelijk van de zorginstelling.

Begeleiding/helpende:

Een helpende/begeleider biedt ondersteuning in de dagelijkse bezigheden aan hulpbehoevende cliënten. Denk bijvoorbeeld aan de onderstaande activiteiten:
     ● Hulp bij persoonlijke verzorging. Wassen, tandenpoetsen, aankleden.
     ● Hulp bij huishoudelijke taken. Koken, boodschappen doen, schoonmaken.
     ● Hulp bij activiteiten. Wandeling, uitstapje.
     ● Alert zijn en rapporteren van het welzijn en de gezondheid van de cliënt.

Daarnaast is natuurlijk de emotionele hulp ook erg belangrijk, een gesprek aangaan en een luisterend oor voor de cliënt zijn.

Begeleiding/helpende:

Een helpende/begeleider biedt ondersteuning in de dagelijkse bezigheden aan hulpbehoevende cliënten. Denk bijvoorbeeld aan de onderstaande activiteiten:
● Hulp bij persoonlijke verzorging. Wassen, tandenpoetsen, aankleden.
● Hulp bij huishoudelijke taken. Koken, boodschappen doen, schoonmaken.
● Hulp bij activiteiten. Wandeling, uitstapje.
● Alert zijn en rapporteren van het welzijn en de gezondheid van de cliënt.

Daarnaast is natuurlijk de emotionele hulp ook erg belangrijk, een gesprek aangaan en een luisterend oor voor de cliënt zijn.

Verzorging/verzorgende(IG):

Een verzorgende verricht taken op basis van het zorgplan van de bewuste instelling. Zij ondersteunen ook bij dagelijkse bezigheden, binnen bijvoorbeeld een verpleeg-en verzorgtehuis. (Verschil tussen een verzorgende en helpende: een helpende heeft de focus meer op de huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging, terwijl een verzorgende ook verpleegtechnische handelingen moet uitoefenen).
     ● Hulp bij persoonlijke verzorging. Wassen, tandenpoetsen, aankleden.
     ● Toedienen van medicijnen
     ● Verzorgen van wonden
     ● Hulp bij activiteiten. Wandeling, uitstapje.
     ● Alert zijn en rapporteren van de welzijn en gezondheid van de cliënt.

Daarnaast is natuurlijk de emotionele hulp ook erg belangrijk, een gesprek aangaan en een luisterend oor voor de cliënt zijn.

Verpleegkundige:

Een verpleegkundige verricht verschillende taken, van verpleegtechnische handelingen, persoonlijke verzorging tot coördinerende taken.
● Hulp bij persoonlijke verzorging. Wassen, tandenpoetsen, aankleden.
● Observeren van patiënten (in overleg met een arts)
● Aanbrengen infuus
● Inbrengen van een stoma, katheter of (maag)sonde
● Uitreiken en toedienen van medicijnen
● Voorlichting, instructie en advies geven aan patiënten
● Bijhouden van de medische gegevens van een patiënt
● Eventueel begeleiden van minder ervaren collega’s

Daarnaast is natuurlijk de emotionele hulp ook erg belangrijk, een gesprek aangaan en een luisterend oor voor de cliënt zijn.